Projektowanie ogrodów

Coraz więcej ogrodów i terenów zieleni w Polsce charakteryzuje się tym, że są harmonijnie i mądrze zaplanowane. Do listy priorytetów oprócz pięknego domu dołączyło posiadanie ciekawego i użytecznego ogrodu.

projektowanie ogroduWychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy:

 • koncepcje i projekty zagospodarowania terenów zieleni
 • projektowanie ogrodów przydomowych
 • projektowanie zieleni przy firmach
 • projektowanie zieleni przy obiektach użyteczności publicznej
 • projektowanie zieleni przy hotelach i ośrodkach wypoczynkowych
 • projektowanie zieleni przy centrach handlowych i obiektach sportowych
 • projektowanie nasadzeń
 • projektowanie oświetlania ogrodu
 • projektowanie instalacji nawadniającej
 • projektowanie nawierzchni
 • nadzór nad realizacją projektu
 • inwentaryzację zieleni

Przy projektowaniu dążymy do zaspokojenia potrzeb i wymagań przyszłych użytkowników ogrodów oraz ich możliwości finansowych.

Plansze projektowe uwzględniające szatę roślinną i wymiarowanie działki, a także bilans wszelkich materiałów oraz wskazówki projektanta dotyczące sadzenia i pielęgnacji roślin pozwalają na sprawny przebieg prac.

pzo

Ogród ma być miejscem nie tylko efektownym, ale też funkcjonalnym i łatwym w pielęgnacji.

Najważniejsze jest dla nas Państwa zadowolenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wizualizacjami i czerpania z nich inspiracji. Z pewnością spodoba się Państwu wiele naszych pomysłów…

Wizualizacja ogrodu 3D

W ramach uzupełnienia usługi wykonania projektu w formie plansz projektowych – rzutów z góry proponujemy fotorealistyczną wizualizację ogrodu, przedstawiającą wizję architekta krajobrazu.

projekt ogrodu Greenkor Bydgoszcz

Komputerowa wizualizacja pomoże w wyobrażeniu jak docelowo będzie wyglądał ogród.

Aby jeszcze bardziej ułatwić Państwu zapoznanie się z proponowanymi w projekcie roślinami, poza wizualizacją przedstawiamy je dodatkowo na fotografiach.

Usługa projektowania ogrodu obejmuje sporządzenie pełniej dokumentacji projektowej zawierającej:

 • uwzględnienie istniejących nasadzeń roślinnych; wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i istniejących elementów architektury (istniejący budynek mieszkalny, garaż, altana, domek narzędziowy itp.); sporządzenie dokumentacji fotograficznej działki i terenu przyległego; • konsultacje z klientem w ramach których poznane zostaną oczekiwania Inwestora względem danego terenu;
 • koncepcję zawierającą zobrazowanie za pomocą rysunków graficznych (rzutów z góry w skali) możliwego kierunku zagospodarowania terenu: zaproponowanie odpowiednich gatunków i odmian roślin, układu komunikacyjnego, elementów architektury i ukształtowania terenu;
 • plansze projektowe w postaci rzutów z góry przedstawione w skali:
  - projekt składający się z doboru roślinności (gatunki i odmiany w języku polskim i po łacinie);
  - uwzględnienie w projekcie stref ruchu pieszego (tras spacerowych) oraz ścieżek rowerowych, punktów widokowych, elementów architektury w postaci ławek, altany itp., lokalizacji punktów świetlnych, lokalizacji urządzeń rekreacji (np. plac zabaw, boisko sportowe);
  - projekt dot. wprowadzenia zmian w ukształtowaniu terenu (uwzględnienie rzeźby terenu, spadków i ukształtowania skarp);
  - wymiarowanie terenu z siatką 1m x 1m, pozwalające na precyzyjne wytyczenie elementów projektu;
 • opis techniczny projektu zawierający:
  - przedstawienie przedmiotu i podstawy opracowania;
  - bilans zastosowanych materiałów (powierzchnię rabat roślinnych, trawnika, nawierzchni, długości obrzeży, zestawienie materiałów) oraz ich opis;
  - wykaz projektowanych roślin (w języku polskim i po łacinie) w postaci tabeli wraz z zestawieniem ilości roślin. Nazwy roślin usystematyzowane w tabeli alfabetycznie według nazw łacińskich, co pozwala na sprawne sprawdzenie cen każdej rośliny w ofertach szkółek roślin ozdobnych;
  - wskazówki dotyczące sadzenia i pielęgnacji zaprojektowanych roślin oraz reguły przygotowania gleby i miejsc sadzenia.

Kosztorys zagospodarowania terenu na podstawie wykonanego przez naszą pracownię projektu wykonujemy nieodpłatnie.

pzo3Przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac projektowych Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania niezbędnej dokumentacji (mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu z naniesionym budynkiem mieszkalnym lub udostępnienie innego podkładu geodezyjnego; rzut parteru budynku mieszkalnego i garażu z zaznaczonymi drzwiami, oknami i rynnami, jeśli inwestor dysponuje widokami elewacji w formacie dwg lub wykonanymi w programie sketchup, również prosimy o udostępnienie w celach projektowych, zaznaczony na podkładzie geodezyjnym przebieg instalacji nadziemnych i podziemnych; informacje o istniejącej roślinności oraz istniejących elementach architektury w obrębie działki, np. źródło wody, skrzynki gazowe, studnia chłonna itp.).

Usługi projektowe wykonujemy na terenie całego kraju.

 

 

 Nagrody i wyróżnienia